Kvarngården, Bergshamra
Vattenkvarn med ursprung från 1700-talet och anor från Gustav Vasas tid.
På området finns också mjölnarbostaden och en nyare scenbyggnad med ett enklare café.

Tel under öppettid 0735-66 06 33.

Informationsblad om Kvarngården.

För överenskommelse om visning/guidning kontakta 
Per "Signal" Johansson, tel 0176-26 10 70 och 073-628 52 22 
eller Rune Underskog 0703-24 62 45.

Direktlänk till:   Översikt   Kvarnen   Gamla dasset   Utställning   Mjölnarstugan   Sjöboden   Vindskyddet

Översiktskarta och miljöbilder

 

           
Vy mot mjölnarstugan från bron över Bergshamraån.

 
Bergshamraån vid kvarnen.

 
Stenfundamentet till den gamla, körbara träbron över ån.

 
Minnesstenen över Roslagsskalden Yngve Jansson.

 
Roslagsleden (vandringsled från Danderyd till Norrtälje) passerar genom området.

Kvarnen
 
Kvarnbyggnaden, östra delen.


 
Vattenrännan in mot kvarnhjulet.

    
Kvarnhjulet.                                    Nyckeln till kvarnen.

 
Interiörer från kvarnen.

 
Del av kvarnmaskineriet.

 
Interiör från kvarnkammaren, där långväga kunder kunde övernatta. 
Används nu som utställning/museum.

Gamla dasset

Interiör från gamla dasset vid kvarnrännan. Det finns t o m en särskild, lägre "barnfjöl" innanför dörren.

Utställning
 
Velocipeden Svea med sitt unika framdrivningssystem 
(båda pedalerna framåt). Skänkt från Slottstorp.


Träcykel, som tillhört mjölnare Wickman, 
Penningby nedre kvarn..


Målat skåp från Penningby handel/telefonväxel.

Mjölnarstugan
 
Mjölnarbostaden.

 
Interiör frånmjölnarbostaden.

Sjöboden
 
Sjöbod, som stått nedströms vid Bergshamraån.

Vindskyddet

          
Vindskydd för vandrare på Roslagsleden uppfört våren 2014.