Morastugan, Mora by
Parstuga från 1800-talet, som innehåller mycket fina väggmålningar. Morastugan är klassad som byggnadsminne.

Informationsblad om Morastugan.

Morastugan kan hyras för lugna sammankomster som föreningsmöten och liknande. 
Hyra 250 kr/tillfälle. Bokas per tel 0176-26 10 70.

För överenskommelse om visning/guidning kontakta 
Per Johansson, tel 0176-26 10 70 och 073-628 52 22
eller Bibi Lännevall 0176-26 03 23.

 
Morastugan sedd från söder.

 
Morastugans entré.

 
Morastugan - interiör från rummet med väggmålningar.

 
Morastugan - eldstaden.


Ritning över Morastugan upprättad 1946 (från Roland Palmquists arkiv).