Tröskverksvandring vid Eknö
En kopia av originalet ska enligt planerna uppföras vid Kvarngården (då ekonomin så medger). 


Preliminär ritning.Dessutom har en trämodell tillverkats av Bengt Norling.