Länna hembygdsförening - medlemskap
Välkommen som medlem i Länna hembygdsförening genom att inbetala årsavgiften, 
100 kr per person för helt kalenderår, till Bankgiro 577-6828.
Ange namn, adress och e-postadress vid inbetalningen. 
Genom att bli medlem bidrar du aktivt till att bevara vårt gemensamma kulturarv.

Föreningen välkomnar alla som vill bidra med kunskap och arbete vid evenemang och underhåll av våra anläggningar.
Vi behöver snickare, timmermän, målare, krattare, eldare, röjare, städare, mjölnare, kaffekokare, bagare, museifolk, guider, idésprutor, genomförare, traditionsbärare.
Det är er föreningen består av !