Länna hembygdsförening - styrelse och funktionärer 2018 (under uppdatering)

Ordförande Per Pernholt
Bergshamra byväg 53, 761 11 Bergshamra
Tel 0176-26 43 76
Arb 0176-29 62 84
Mobil 070-235 56 89
E-post pernholt@telia.com
arb per-ake.pernholt@kriminalvarden.se


(Mandatperiod 2018)
Ledamot och vice ordf Mikael Andersson,
Mastvägen 8, 761 11 Bergshamra
E-post karlmikaelandersson@gmail.com
Mobil 0702-740 788

(Mandatperiod 2018-2019)

Sekreterare Rune Underskog
Underskogsvägen 20, 761 11 Bergshamra
Mobil 070-324 62 45
E-post rune@underskog.eu 

(Mandatperiod 2018-2019)

Ledamot och vice sekreterare Susanna Lundberg,
Bergshamra byväg 56, 761 11 Bergshamra
Tel 0176-26 05 27
E-post susanna.bertilsson@hotmail.com

(Mandatperiod 2017-2018)

Kassör Kjell Björkhult,
Asplunds gårdsväg 5, 761 11 Bergshamra
Tel 0176-26 10 08
Mobil 070-762 02 00
E-post kjell.bjorkhult2014@gmail.com

(Mandatperiod 2017-2018)
Ledamot Margaretha Israelsson,
Bergshamra byväg 18, 761 11 Bergshamra
Tel 0176-26 09 09
Mobil 070-560 91 25
E-post magganclaes@hotmail.com

(Mandatperiod 2018-2019)
Ledamot Åke Bertilsson
Bergshamra byväg 58, 761 11 Bergshamra
Tel 0176-26 01 63
Mobil 070-

E-post
ake.bertilsson@home.se

(Mandatperiod 2017-2018)
Styrelsesuppleant Per E. Johansson,
Bergshamra byväg 63, 761 11 Bergshamra
Mobil 073-628 52 22
            
E-post pellesignal@yahoo.se 

(Mandatperiod 2018-2019)
Styrelsesuppleant Ingrid Underskog
Underskogsvägen 20, 761 11 Bergshamra
Mobil 072-246 43 69
E-post ingrid@underskog.eu 

(Mandatperiod 2017-2018)
Styrelsesuppleant Åsa Starck,
Asplunds gårdsväg 5, 761 11 Bergshamra
Tel 0176-26 10 08
Mobil 073-404 19 72
E-post asa.starck2014@gmail.com
(Mandatperiod 2017-2018)
Styrelsesuppleant Karin Ovefelt,
Bergshamra byväg 43, 761 11 Bergshamra
Mobil 070-471 49 99
E-post karin.ovefelt@gmail.com

(Mandatperiod 2018-2019)
Webbredaktör Tommy Richardson,
Östervik 20, 761 12 Bergshamra
Tel 0176-26 21 71
Mobil 0708-10 47 07
E-post motor@telia.com

 
Revisor Göran Westerlund,
Virkesvägen 6, 761 11 Bergshamra
Tel 0176-260270
Mobil 070-3399120

Revisor Annika Norling,
Bergshamra byväg 26, 761 11 Bergshamra
Tel 0176-26 14 95
mobil 
E-post norling@etanet.se
Revisorssuppleant Lars Olof Hermansson,
Moraängsvägen 15, 761 11 Bergshamra

Tel 0176-556 88
Mobil 070-553 88 15
E-post
  Revisorssuppleant Bo Lännevall,
Svensbodavägen 3, 761 11 Bergshamra
Tel 0176-26 11 44
mobil  070-764 02 57
E-post
Valberedning (sammankallande)
Anne-Marie Hassbring Johansson,
Bergshamra byväg 62, 761 11 Bergshamra

Tel 0176-26 06 17
E-post ami@iroslagen.se

 

Valberedning Berit Elisson,
Knupvägen 36, 760 10 Bergshamra
Tel 0176-26 21 20
Valberedning Marianne Carlsson,