Verksamhetsberättelse 2007

 

 

Styrelse vald vid höstmötet 2006:

Ordförande: Åke Söderman

Vice ordförande: Bengt Norling

Ledamöter: Per E Johansson, Georg Ågren, Stefan Andersson, Esse Jansson och Per Pernholt

Ersättare: Emma Faxén, Bibbi Lännevall och Ingbritt Jansson

Revisorer: Sven-Åke Nyberg och Erik Jansson.

Ersättare: Göran Westerlund och Ann-Mari Hassbring

Föreningen har c:a 500 medlemmar, översyn av register pågår. Räkenskaper redovisas i kallelsen till vårmötet 6/5 2007

Styrelsemöten : Styrelsen har hållit 6 protokollförda möten under året

Föreningsmöten

Vårmötet vid Kvarngården 6/5 besöktes av 34 medlemmar, verksamhetsberättelse för 2006 lästes upp och godkändes, resultat och balansräkning godkändes. Mötet avslutades med att styrelsen presenterade sitt förslag om nybygge vid Kvarngården. Mötet hölls av vice ordförande.

Höstmötet i Morastugan hölls 28/10 och besöktes av 26 personer. Styrelse för 2008 valdes. Efter mötet höll Sture Wärlinder föredrag om utrotningshotade ljud, ett arbete som förärat honom Nordiska museets Hazeliusmedalj. Vice ordförande ledde åter mötet.

Övrigt:

Kvarngården står kvar trots regn och rusk, men en renovering av taken är snart nödvändig. Kommunen har borrat en brunn vid scenhuset, pumpanläggning ska vara klar till sommaren –08. Två arbetsdagar har hållits då ris, buskar och skräp bekämpats tappert av ett 10-tal medlemmar. Byte av sjöbodtak har inletts. På Kvarngården har även hållits friluftsgudstjänst och skolans föräldraförening har lånat lokalerna för ett upptaktsmöte.

Morastugan som föreningen förvaltar, har använts till höstmötet samt varit uthyrd till föredrag något tillfälle under året. Textblad om stugans historia har satts upp.

Kyrkbåten har använts vid kyrkrodden 29/7. Båten sköts mot ersättning av Föreningen AllmogeBåtar.

Sommarprogrammet 2007:

Midsommar firades som vanligt vid Kvarngården, det kändes som vi hade publikrekord. Det är svårt att räkna rörliga besökare, men c:a 2 000 personer är nog inte otroligt!

Dansen leddes som vanligt av Bengt-Allan Johansson, Kent Johansson, Ann-Mari Hassbring med fler, Ulf Johan Tempelman underhöll med visor i pausen.

Väder och vind var med oss och det var lika trevligt som alltid, tack till alla er som jobbat hårt och länge för denna dag!

Konst och Kaffe har serverats hela 6 veckor under sommaren: 25/6 – 5/8 har 8 väletablerade konstnärer avlöst varandra på Kvarngården, konstnärerna har kommit från både Mölndal, Lomma och Åkersberga. Vi fortsätter satsningen under 5 veckor 2008.

Trubadurafton hölls 1/7 av Ulf Johan Tempelman, ett 50-tal åhörare.

Fredagen 29/6 hölls ett "eftermöte" för midsommarjobbarna med grillning och samvaro, då Ulf Johan även underhöll oss med visor.

Teater har som vanligt spelats på Kvarngården av Kullehusteatern. I år var det Tjechov:s "Erövringar" som framfördes den 18/7. Få besökare dock…

Ferlindagen inträffade i år 12/8, som vanligt vid Länna kyrka. I år underhöll Falupojkarna med Lennart och Lotta. Programmet hette " Med många kulörta lyktor- Ferlin på vårt vis"

Utdelning av Lännastipendiet till Karl Axel Olsson, Vettershaga. C:a 120 besökare kom.

Övrigt:

Föreningen har visat ett mycket gott ekonomiskt resultat under 2007, mycket tack vare att ett kvalitetslotteri med finare vinster i form av skänkta konstverk och hantverk har hållits. Vinsten går oavkortat till underhåll av föreningens egendom.

Föreningen har deltagit i en broschyr av hög klass som kommunen och turistbyrån tagit fram över hembygdsgårdarna i kommunen, satsningen fortsätter under 2008 och ger oss fin reklam på turistbyrån och på andra hembygdsgårdar.

En artikel om konstprojektet på Kvarngården, skriven av Bengt Norling har varit publicerad i "Ledungen", Stockholms Hembygdsförbunds tidning.

Styrelsen tackar alla som jobbat med evenemang och underhåll. Ett särskilt tack till Kent Johansson för gräsklippning vid Kvarngården hela säsongen.

 

 

Bengt Norling, vice ordförande