Historia
Se även
Informationsblad om Kvarngården.
Informationsblad om Morastugan.
90-årsjubileum, tidslinje LHBF.

Boken "Åkes minneskavalkad" av Åke Söderman, föreningens ordförande under 50 år t. o. m. 2008, kan beställas här.

Länna hembygdsförening bildades 17 oktober 1925 hemma hos roslagsskalden Yngve Jansson. Den första styrelsen bestod av 
Kyrkoherde Carl Silwer, ordf.
Kaleb Andersson, Issjö, vice ordf.
Yngve Jansson, Underskog, sekr.
Elsa Thebom, Bergshamra, vice sekr.
Harry Thebom, Bergshamra, kassör.
Bland pionjärerna märks också Rikard Jansson, Underskog, som under många år var hustomte vid Kvarngården och stod för många arbetsinsatser.

Från början hade man bl a hembygdsfester, först i Penningby park, senare vid Kvarngården.
1937 fick föreningen köpa Kvarngården av Bergshamra såg för 3 000 kr. Därefter hade man alltså en fast hemvist och hembygdsfesterna och andra aktiviteter förlades oftast till Kvarngården.

Hembygdsfesten vid Kvarngården 1943. 

Klipp från Stockholmstidningen 6 juli 1943. Texten lyder:
"BERGSHAMRA 400-åriga vattenkvarn har räddats från undergången av Länna hembygdsförening och har nu blivit museum. På söndagen firades den stora sommarfesten och på bilden ovan är det full fart vid skjutbanan, en av de många attraktionerna på sommarfesten. Därunder bekantar sig landshövding Levinson med fru med 81-årige mjölnaren Gustaf Schönqvist framför den gamla kvarnen och nedan spelar två bygdespelmän upp en melodi."
Juli 1943. Svägerskorna Linnea Rickardsson med sonen Kjell, 2 år och Kerstin Rickardsson med sonen Tommy, 1 år (som 2009 blev sekreterare i Länna hembygdsförening).

Båda damerna är sonhustrur till pionjären Rickard Jansson (1882-1967), Underskog (Yngve Janssons bror).

 

Kvarnen ca 1940.
Den siste mjölnaren Gustav Schönqvist (1862-19xx) med maka på trappan till mjölnarbostaden.