Länkar

Sveriges Hembygdsförbund (SHF) är hembygdsrörelsens riksorganisation.
26 regionala hembygdsförbund i län och landskap är medlemsorganisationer.
Stockholms läns hembygdsförbund är en regional service- och samarbetsorganisation för hembygdsrörelsen i Stockholms stad och län. 112 föreningar med cirka 35.000 medlemmar är anslutna.
Bygdegårdarnas Riksförbund (BR) är en riksorganisation för bygdegårdar och liknande drivna allmänna samlingslokaler.
Bergshamra bygdegårdsförening.  
Ansvarar för bygdegården i det gamla ålderdomshemmet.
Norrtälje släktforskarförening Norrtälje Släktforskarförening är en förening för släktforskare bosatta
i Norrtälje kommun eller med rötter i Roslagen.
Roland Palmquist, Mora by, har publicerat sin släkt- och byforskning på den egna webplatsen.
Här finns bl. a ursprunget till Roslagens ortsnamn, namnen på Roslagens öar, namnen på Roslagens socknar etc.
Norrtälje kommuns webplats innehåller bl a undersidor för Stadsarkivet och släktforskning.
Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet med ansvar för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv. Uppgiften är att vara pådrivande och samlande i kulturarvsarbetet och att verka för att kulturmiljön bevaras och brukas på bästa sätt.