Reportage och bilder från Länna hembygdsförenings verksamhet före 2008.
Äldre uppgifter finns under Historia.

Lyrik- och musikafton sommaren 1994. 
Under kvällen presenterades Roslagsskalden Yngve Janssons dikter, i flera fall tonsatta av trubaduren Anders Lund från Solö. Dessutom dikter av Ferlin, Carl Snoilsky m fl. Samt naturligtvis en hel del sånger med roslagsanknytning. Dramatenskådespelarna Jan Malmsjö, Marie Göranzon, Irene Lind, framträdde.

Anders Lund ackompanjerar Jan Malmsjö.

Efterfesten på pensionatet/Behrmansgården. Jan Malmsjö i högform berättar historier.

Karl-Erik Richardson drar vitsar och läser Ferlin-dikter ur minnet.

Thomas Hellberg berättar om sina upplevelser som skådespelare.
Auktion vid Kvarngården på 1970-talet.