Julmarknad 2016 vid Kvarngården.

 

NY HEMBYGDSBOK
Grovsta by och Länna socken - några historiska nedslag.
Boken har tagits fram av en arbetsgrupp med anknytning till trakten. Boken är limbunden i A4-format och innehåller ca 102 sidor samt bilder, många i färg. Eventuellt överskott från bokförsäljningen går oavkortat till Länna hembygdsförening. Kan beställas genom urban.johansson78@gmail.com

Aktuellt!
Hembygdsföreningen och facebook
Denna webbplats ("hemsida")  www.lhbf.se är främst avsedd för fakta och info med längre hållbarhet.
Facebook-sidan "Länna hembygdsförening"
https://www.facebook.com/lannahembygdsforening/

är lämplig för blänkare och referat, det vill säga mera transaktionsstyrd färskvara. Besök den sidan om du vill se löpande rapporter, bilder och göra egna eller se andra medlemmars inlägg.
 
Båda fyller en funktion och kompletterar varandra.

Välkommen som medlem och till våra program,