Julmarknad 2016 vid Kvarngården.

 

NY HEMBYGDSBOK
Grovsta by och Länna socken - några historiska nedslag.
Boken har tagits fram av en arbetsgrupp med anknytning till trakten. Boken är limbunden i A4-format och innehåller ca 102 sidor samt bilder, många i färg. Eventuellt överskott från bokförsäljningen går oavkortat till Länna hembygdsförening. Kan beställas genom urban.johansson78@gmail.com

Aktuellt!
Hembygdsföreningen och facebook
Denna webbplats ("hemsida")  www.lhbf.se är främst avsedd för fakta och info med längre hållbarhet.
Facebook-gruppen "Länna hembygdsförening"
https://www.facebook.com/groups/826929867392011/
är lämplig för blänkare och referat, det vill säga mera transaktionsstyrd färskvara. Gå med i den gruppen om du vill se löpande rapporter, bilder och göra egna eller se andra medlemmars inlägg.
 
Båda fyller en funktion och kompletterar varandra.

Julmarknad 25 nov 2017 kl 11-15
Vi anordnar den populära julmarknaden för andra gången.

Välkommen som medlem och till våra program,